BLOG

Październik 2023
P W Ś C P S N
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
 
 
Andrzej Cwynar, prof. nadzw. dr hab.   nauk ekonomicznych, założyciel i dyrektor Instytutu Badań i Analiz Finansowych, redaktor naczelny kwartalnika „e-Finanse”, zastępca kierownika Katedry Mikroekonomii w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Autor i współautor ponad 100 krajowych i zagranicznych publikacji z zakresu zarządzania wartością przedsiębiorstwa, w tym kilkunastu książek. Niezależny doradca przy wdrożeniach programów podnoszenia wartości przedsiębiorstw (m.in. w branży chemicznej, górniczej i energetycznej).
 
Wiktor Patena, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego i The University of Hull (MBA). Tytuł doktora nauk ekonomicznych uzyskał w 2005 roku w Warszawskiej Akademii Finansów. Od roku 1997 pracuje w WSB-NLU w Nowym Sączu, kolejno jako asystent, adiunkt i kierownik Zakładu Finansów, pełnił również funkcję Prorektora ds. Dydaktycznych. Prowadzi kursy z zakresu finansów (Zarządzanie Finansami Firm), w większości w języku angielskim (Money & Banking, International Finance). Istotną częścią jego działalności dydaktycznej są wykłady za granicą, m.in. w Riga Stockholm School of Economics, na Uniwersytecie w Pecs i Politechnice w Porto, w Danii, Szwecji, Francji, na Cyprze. Prowadził szkolenia dla m.in. dla kadry menadżerskiej Banku BPH, Getin Bank, PCC Rail, oraz Ministerstwa Skarbu Państwa. Jest redaktorem naczelnym pisma naukowego „Management-Business-Innovation”. Dr Patena jest także praktykiem, był przewodniczącym Rady Nadzorczej NITROERG S.A. (spółki zatrudniającej 2 tys. osób). W roku 2008 był  ekspertem Ministerstwa Skarbu Państwa w zakresie analiz przedprywatyzacyjnych i wycen przedsiębiorstw. W roku 2008 został ustanowiony biegłym sądowym w Sadzie Rejonowym w Nowym Sączu zakresie wyceny przedsiębiorstw. 
 
Agata Jurkowska-Gomułka, doktor nauk prawnych, adiunkt w Zakładzie Europejskiego Prawa Gospodarczego Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, a także w Katedrze Stosunków Międzynarodowych i Europeistyki Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania. Ponadto jest sekretarzem naukowym w Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych (CARS) oraz członkiem kolegium regulacyjnego "Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies". Autorka licznych publikacji naukowych, głównie w zakresie prawa konkurencji i prawa regulacji sektorowej. 
 
Astrid Zakrzewska, absolwentka wydziału finansów i bankowości Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Wieloletni konsultant, menedżer, praktyk biznesu i finansista  – doświadczenie zdobyła pracując na stanowiskach Dyrektora Finansowego i Administracyjnego, Prezesa Zarządu oraz Dyrektora w różnych sektorach rynku (media, edukacja, doradztwo, fundacja charytatywna). Posiada bogate doświadczenie szkoleniowe, w tym kursów do egzaminów ACCA, CIMA, CIA oraz szkoleń z zakresu rachunkowości zarządczej, zarządzania finansami, HR i strategii biznesu oraz rozwoju miękkich umiejętności. Jako trener zrealizowała ponad 4000 godzin szkoleniowych w Polsce, Rumunii, Czechach, Turcji, Jamajce oraz Trynidadzie i Tobago. Jest członkiem Brytyjskiego Stowarzyszenia Biegłych Rewidentów (ACCA).
 
Anna Miarecka, adiunkt w Katedrze Makroekonomii. Głównym przedmiotem jej działalności naukowo-dydaktycznej są zagadnienia funkcjonowania przedsiębiorstw, ich strategie kapitału i finansowania, a także kreowanie przedsiębiorczości akademickiej. Inicjator i koordynator projektów finansowanych z UE. Doradca ds. programów naprawczych przedsiębiorstw w ramach projektu „System przeciwdziałania powstawaniu bezrobocia na terenach słabo zurbanizowanych(2006-2008)”;  koordynator projektu „Europejskie kwalifikacje biznesowe pracowników z województwa podkarpackiego (2006-2007) - certyfikat EBC*L”. Trener z zakresu analizy finansowej przedsiębiorstw, biznesplanu, strategii kapitałowych przedsiębiorstw.  Opiekun naukowy AIESEC Rzeszów oraz SIFE Poland.
 
Paweł Warowny, doktor nauk ekonomicznych w zakresie zarządzania, adiunkt w Katedrze Rachunkowości Menedżerskiej w Szkole Głównej Handlowej. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z rachunkowością zarządczą i controlingiem, a w szczególności w rachunku kosztów.
Doradza w projektach związanych z rachunkowością zarządczą i controlingiem. Między innym doradzał w trakcie wdrażania nowoczesnych rozwiązań rachunku kosztów bazujących na rachunku kosztów działań (Activity- Based Costing), systemów budżetowania oraz systemów kontroli strategicznej w postaci Balanced Scorecard. Prowadzi liczne wykłady w Szkole Głównej Handlowej z tematyki związanej z rachunkowością zarządczą i controllingiem. Jest współautorem wielu publikacji, m. in. „Controlling Kosztów i Rachunkowości Zarządczej” pod red. prof. dr hab. G. K. Świderskiej.
 
Paweł Perz, doktor nauk ekonomicznych, absolwent studiów doktoranckich na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, ukończył podyplomowe studia z zakresu Inwestycji Kapitałowych. Koordynator i wykładowca w Rzeszowskiej Edycji Szkoły Giełdowej. Członek Polskiego Stowarzyszenia Ryzyka Finansowego. Autor licznych publikacji z zakresu zarządzania ryzykiem, strategii inwestycyjnych i bankowości.
 
Tomasz Wołowiec, biegły sądowy oraz certyfikowany audytor i kontroler wewnętrzny. Specjalista z zakresu finansów publicznych i samorządowych, prawa podatkowego, zarządzania finansami, audytu i kontroli wewnętrznej, kontroli podatkowej i zarządczej oraz stosowanych technik menedżerskich w zarządzaniu. Wykładowca na studiach podyplomowych i studiach MBA. Posiada doświadczenie praktyczne uzyskane w pracach organów statutowych spółek kapitałowych (prezes zarządu, przewodniczący i zastępca przewodniczącego rady nadzorczej) oraz działalności konsultingowej i doradczej. Dorobek naukowy obejmuje ponad 140 publikacji naukowych, w tym 10 monografii naukowych. 
Waldemar Rogowski, doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Analizy Działalności Przedsiębiorstwa Szkoły Głównej Handlowej, absolwent Szkoły Głównej Handlowej i Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (studia podyplomowe z zakresu prawa handlowego). Ekspert Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju Przemysłowego UNIDO, przez wiele lat recenzent wycen przedprywatyzacyjnych w Ministerstwie Skarbu Państwa. Specjalizuje się w finansach przedsiębiorstwa, w tym w szczególności w rachunku efektywności inwestycji, analizie ekonomiczno-finansowej oraz wycenie firm. Autor licznych publikacji z dziedziny finansów, m.in. „Rachunek efektywności inwestycji”, „Zarządzanie ryzykiem w przedsięwzięciach inwestycyjnych oraz „Kapitał intelektualny – spojrzenie z perspektywy interesariuszy”. Wykładowca na wielu studiach podyplomowych i MBA oraz licznych kursach i szkoleniach. Trzykrotnie wybierany na listę TOP Ten SGH – najlepszych wykładowców Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
 
Marcin Pęksyk, Ph.D., FAIA (Acad)- adiunkt w Zespołowej Katedrze Finansów i Prawa Finansowego w Szkole Wyższej Prawa i Dyplomacji, pracuje także jako dyrektor ds. finansowych w międzynarodowej firmie spedycyjnej. Specjalista w zakresie wyceny przedsiębiorstw, a także projektowania i wdrażania systemów zarządzania wartością firmy. Wcześniej pracował w ENERGA-OPERATOR SA nadzorując procesy przekształceń kapitałowych związanych z unbundling’iem. Pracując w American Appraisal,  prowadził projekty w związane z wycenami przedsiębiorstw działających na rynkach wschodzących. Były wykładowca Henley Management College w Wielkiej Brytanii oraz były dyrektor Henley Centre for Value Improvement oraz dyrektor finansowy Magazynu Centralnego – Centrum Sp. z o. o./Grupa Zasada. W  Polskiej Agencji Rozwoju Turystyki S.A. obronił pracę doktorską traktującą o uwzględnianiu ryzyka kraju przy ocenie opłacalności bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Członek zespołu opracowującego Notę Interpretacyjną nr 5: Wycena Przedsiębiorstw dla Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych.
 
Agata Gemzik-Salwach, doktor nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii, absolwentka Akademii Ekonomicznej w Krakowie (kierunek finanse i bankowość, ze specjalnością bankowość). Studia ukończyła w 1998 r. z wynikiem bardzo dobrym. Następnie przygotowała pracę doktorską dotyczącą wykorzystania metody wartości ryzykowanej w zarządzaniu ryzykiem stopy procentowej w banku komercyjnym. Obroniła ją z wyróżnieniem we wrześniu 2006 roku na Wydziale Finansów Akademii Ekonomicznej w Krakowie. 
Specjalizuje się w dziedzinie bankowości i finansów. Uczestniczka wielu konferencji naukowych w kraju i zagranicą. Autorka licznych publikacji naukowych. Od 1998 r. zatrudniona jest w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie. Prowadzi zajęcia dydaktyczne z przedmiotów: analiza finansowa, bankowość, finanse przedsiębiorstw i finanse.
 
Paweł Znamirowski, doktor nauk ekonomicznych w zakresie finansów. Wieloletni pracownik naukowy w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oraz ekonomista w Instytucie Gospodarki WSIiZ. Założyciel i współwłaściciel firm z branży developerskiej, reklamowej i odzieżowej. Doradca i trener z zakresu zarządzania, marketingu, sprzedaży i finansów. Dzięki wieloletniemu połączeniu obszarów nauki i biznesu, posiada bogate praktyczne doświadczenie. Jest autorem i współautorem badań naukowych, artykułów i raportów ekonomicznych z zakresu finansów i ryzyka finansowego w przedsiębiorstwach.
 
Filip Starzecki, pracownik i absolwent Wyższej Szkoły Biznesu - NLU w Nowym Sączu. Obecnie pracuje na stanowisku asystenta w Zakładzie Finansów i Rachunkowości. Posiada kilkuletnie doświadczenie w dydaktyce związanej z finansami, w tym również z marketingiem finansów. Poza pracą na uczelni realizuje zlecenia z zakresu analizy finansowej projektów oraz tworzenia biznesplanów. W ramach projektu będzie prowadził zajęcia z wykorzystaniem oprogramowania TopSim - komputerowa symulacja zarządzania firmą.
 
prof. Piotr Kobak (WSB-NLU Nowy Sącz)
dr Krzysztof Maślankowski (MSP, UMK Toruń)
dr Marcin Pielaszek (SGH Warszawa)
dr Andrzej Szablewski (SGH Warszawa)
dr Alfred Szydełko (WSIiZ Rzeszów)
dr Dariusz Woźniak (WSB-NLU Nowy Sącz) 
mgr Robert Szarota (WSB-NLU Nowy Sącz)
Armen Edigarian
Marek Lipiński
 
 
 

Biuro projektu:
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, pok. RA50
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów
tel. 17 866 11 85, fax 17 866 12 22

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
„KAPITALNY MENEDŻER – studia podyplomowe z obszaru zarządzania” są realizowane przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Priorytet II „Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących”, Poddziałanie 2.1.1 „Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach”). Udział w projekcie jest w 80% finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.