BLOG

Grudzień 2023
P W Ś C P S N
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
       
 
 
Wiktor Cwynar, doktor nauk ekonomicznych w zakresie zarządzania (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie). Od początku 1999 r. związany był z Wyższą Szkołą Biznesu – NLU w Nowym Sączu, gdzie przeszedł wiele szczebli kariery od asystenta, przez adiunkta i dyrektora programów MBA po stanowisko prorektora ds. dydaktycznych i w końcu rektora (funkcję tę pełnił od IX 2008 do VIII 2009). Od IX 2009 do IX 2010 był rektorem Warszawskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej. Obecnie jest wicedyrektorem Instytutu Badań i Analiz Finansowych oraz partnerem w Polish Investment Fund. Specjalizuje się w zarządzaniu wartością przedsiębiorstwa (VBM – value based management). W ramach projektu „Kapitalny Menedżer” pełni funkcję koordynatora projektu.

 
Andrzej Cwynar, prof. nadzw. dr hab.  nauk ekonomicznych, założyciel i dyrektor Instytutu Badań i Analiz Finansowych, redaktor naczelny kwartalnika „e-Finanse”, zastępca kierownika Katedry Mikroekonomii w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Autor i współautor ponad 100 krajowych i zagranicznych publikacji z zakresu zarządzania wartością przedsiębiorstwa, w tym kilkunastu książek. Niezależny doradca przy wdrożeniach programów podnoszenia wartości przedsiębiorstw (m.in. w branży chemicznej, górniczej i energetycznej). W ramach projektu „Kapitalny Menedżer” pełni funkcję opiekuna naukowego kierunku studiów „Zarządzanie finansami strategicznymi”. 

 
Czesław Wal, absolwent Wydziału Mechanicznego Politechniki Rzeszowskiej (o specjalności nauczycielskiej) oraz studiów podyplomowych w zakresie Organizacji i Zarządzania Oświatą, a także z zakresu informatyki. Długoletni staż oraz doświadczenie zawdzięcza pracy w szkołach i placówkach oświatowych. W przeszłości pełnił funkcje kierownicze w oświacie publicznej i niepublicznej, w tym również w nadzorze pedagogicznym Kuratorium Oświaty. Autor programu studiów podyplomowych na kierunkach „Zarządzanie oświatą” oraz „Przedsiębiorczość” realizowanych przez Centrum Studiów Podyplomowych WSIiZ w Rzeszowie. Obecnie pełni funkcję Dyrektora Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego oraz kierownika kierunków „Zarządzenie oświatą” i „Przedsiębiorczość”. W ramach projektu „Kapitalny Menedżer” pełni funkcję asystenta ds. obsługi kierunku studiów „Zarządzanie finansami strategicznymi”.

 
Anna Baran, absolwentka Psychologii stosowanej na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Trener i konsultant zarządzania (Stowarzyszenie Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK), trener NLP (Małopolski Instytut NLP), członek zarządu podkarpackiego oddziału Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami. Specjalizuje się w opracowywaniu i realizowaniu programów szkoleniowych z zakresu kompetencji społecznych i kierowania zespołem, a także w badaniu kompetencji menedżerskich. Realizator procesów rekrutacyjnych opartych na modelach kompetencyjnych oraz projektów opracowywania i wdrażania systemów ocen pracowniczych w organizacjach. W Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie pełni funkcję kierownika Biura Doradztwa Personalnego, a także wykłada na studiach podyplomowych. W ramach projektu „Kapitalny Menedżer” pełni funkcję opiekuna naukowego kierunku studiów „Zarządzanie kompetencjami pracowników”.

 
Agnieszka Szydłowska, absolwentka Wydziału Turystyki i Nauk o Zdrowiu Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie na kierunku Turystyka i rekreacja, specjalność Zarządzanie Turystyką, dodatkowo ukończyła studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie i rozliczanie projektów finansowanych przez UE. Od roku 2009 pracuje w Centrum Studiów Podyplomowych WSIZ na stanowisku specjalisty ds. studiów podyplomowych. W ramach projektu „Kapitalny Menedżer” pełni funkcję asystenta ds. obsługi kierunku studiów „Zarządzanie kompetencjami pracowników”.

 
Grzegorz Karpiuk, absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny). Współpracownik Stowarzyszenia Promocji Przedsiębiorczości w Rzeszowie (SPP) w przygotowywaniu i realizacji projektów unijnych. W przeszłości kierownik zespołu projektowego SPP. Obecnie pełni funkcję asystenta w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, wykładowcy, zajmuje stanowisko kierownicze Biura Projektów WSIiZ, wspomagające pracowników Uczelni w przygotowywaniu projektów finansowanych głównie z Europejskiego Funduszu Społecznego. Współautor i współrealizator ok. 20 projektów krajowych i międzynarodowych realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz programu Leonardo da Vinci, m.in. "Czas na pracę - praca na czas" (koordynator współpracy ponadnarodowej; program EQUAL), "Build Your Corporate Age Management Strategy" (koordynator projektu, program Leonardo da Vinci), "Program rozwoju WSIiZ - Uczelnia Jutra" (koordynator). W ramach projektu „Kapitalny Menedżer” pełni funkcję opiekuna naukowego kierunku studiów „Zarządzanie projektami”. 

 
Joanna Kobak-Fluda, absolwentka Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie na kierunku finanse, bankowość i ubezpieczenia. Obecnie pracuje w sekretariacie Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego na stanowisku specjalisty ds. administracyjno-organizacyjnych. Zajmuje się także obsługą administracyjno-księgową Szkoły Matematyczno-Informatycznej. Członek Zarządu Fundacji „Na rzecz nauki i edukacji – talenty”. W ramach projektu „Kapitalny Menedżer” pełni funkcję asystenta ds. obsługi kierunku studiów „Zarządzanie projektami”. 

 
Jakub Sieradzki, absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego (magisterium: Instytucje listu zastawnego)  oraz ekonomii na Wydziale Ekonomicznym Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Wielokrotny beneficjent różnych stypendiów, w tym stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia w nauce. Były członek Koła Naukowego Przedsiębiorczości,  współtwórca i prezes Studenckiego Koła Naukowego Finansów „FLOW”. W ramach projektu „Kapitalny Menedżer” pełni funkcję asystenta ds. rekrutacji.

 
Edyta Cwynar, absolwentka Wyższej Szkoły Biznesu - NLU z siedzibą w Nowym Sączu, ukończyła także na poziomie zaawansowanym studia podyplomowe Rachunkowość i finanse na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Doświadczenie zdobyła na stanowisku księgowej projektów unijnych realizowanych w Wyższej Szkole Biznesu - NLU. Obecnie właścicielka firmy Cwynar Value Consulting, zajmującej się m.in. ekspertyzami finansowymi oraz obsługą finansową projektów unijnych. W ramach projektu „Kapitalny Menedżer” pełni funkcję specjalisty ds. finansowych i rozliczeń.

 
 
Biuro projektu:
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, pok. RA50
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów
tel. 17 866 11 85, fax 17 866 12 22

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
„KAPITALNY MENEDŻER – studia podyplomowe z obszaru zarządzania” są realizowane przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Priorytet II „Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących”, Poddziałanie 2.1.1 „Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach”). Udział w projekcie jest w 80% finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.