BLOG

Luty 2024
P W Ś C P S N
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829   
       
Zarządzanie projektami a EFRR

W ostatnim wpisie poruszony został temat zarządzania projektami jako dziedziny, której szczególny rozwój zawdzięczamy środkom z Unii Europejskiej. Omówiony został Europejski Fundusz Społeczny, który wspiera projekty miękkie, teraz chciałbym przybliżyć Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR), z którego finansowane są projekty tzw. twarde – sricte inwestycyjne.  Podobnie jak z EFS, taki w  ramach tego funduszu duże znaczenie ma prawidłowe zarządzanie projektem, które wiąże się zwłaszcza z przygotowaniem analizy interesariuszy oraz ich problemów w kontekście wymagań jakie narzuca nam ten fundusz oraz programy, które on współfinansuje.

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) jest drugim najstarszym funduszem pomocowym Unii Europejskiej. W latach 2007-2013 ponad połowa środków przyznanych Polsce pochodzi właśnie z EFRR. Zgodnie z zapisami art. 2 Rozporządzenia (WE) nr 1080/2006: „Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego  przyczynia się do finansowania pomocy mającej na celu wzmocnienie spójności gospodarczej i społecznej w drodze korygowania podstawowych dysproporcji regionalnych poprzez wspieranie rozwoju oraz dostosowania strukturalnego gospodarek regionalnych, w tym przekształcania upadających regionów przemysłowych i regionów opóźnionych w rozwoju, jak również wspieranie współpracy transgranicznej, transnarodowej i międzyregionalnej”. Tak więc Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego finansuje przede wszystkim „twarde” inwestycję związane m.in. z rozbudowa infrastruktury społecznej i edukacyjnej, transportowej czy turystycznej. Ze względu na jego obszerny charakter w Polsce finansuje on kilka programów operacyjnych na poziomie krajowym oraz szesnaście programów regionalnych i kilkanaście programów współpracy trans granicznej i transnarodowej. 

Reasumując, jeżeli mamy pomysł na projekt np. twardy związany z inwestycją czy to realizowaną przez samorząd czy przedsiębiorstwo to warto pomyśleć o Europejskim Funduszu Rozwoju Regionalnego. W ramach projektów współfinansowanych z EFRR kwestią kluczową, która należy uwzględnić  jest polityka zrównoważonego rozwoju i zarzadzania projektem zgodnie z jej założeniami, zwłaszcza dotyczącymi ochrony środowiska naturalnego.


Komentarze
Dodaj nowy komentarzBiuro projektu:
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, pok. RA50
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów
tel. 17 866 11 85, fax 17 866 12 22

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
„KAPITALNY MENEDŻER – studia podyplomowe z obszaru zarządzania” są realizowane przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Priorytet II „Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących”, Poddziałanie 2.1.1 „Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach”). Udział w projekcie jest w 80% finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.